zapati

Zpracování osobních údajů

O zpracování Vašich osobních údajů u nás: ZDE (dokument PDF).

Dotazník spokojenosti

Svůj anonymní názor (zaškrtávací odpovědi + příp. komentář) můžete vyjádřit ZDE - Survio.

Kde nás najdete?

V Mostě v ulici Karla Marxe č.p. 798/7 (bývalá mateřská škola - jesle). Omlouváme se, ale v současné době jsou všechny naše aktivity pozastaveny.

MAPY.CZ »»»
Popis cesty »»»

objekt KCR z Marxovy ulice
objekt KCR z Marxovy ulice
Prohlídka našich prostor»»»

Co pro nás můžete udělat?

Pokud se Vám naše zaměření líbí, můžete nám nabídnout svoji pomoc nebo finanční podporu.
Možnosti propagace, odečtu z daní: ZDE (pdf)

Více o možnostech naší podpory »»»

GIVT.cz

Spolu pro MC

Kdo nás podporuje?

Pravidelně aktualizovaný seznam těch, bez kterých bychom nemohli realizovat aktivity, které děláme.
Více »»»

O nás...

KCR

Krušnohorské centrum pro rodinu, z. s. - dále jen KCR

je nevládní nezisková organizace, která byla založena v roce 2003. Zaregistrována (coby občanské sdružení Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči) u Ministerstva vnitra však byla až 30. 1. 2004, kdy rovněž byly schváleny stanovy organizace.
KCR poté nalezlo prostory v ulici Karla Marxe v Mostě a 27. června 2005 bylo centrum slavnostně otevřeno. Od 1.1.2014 je KCR spolkem, proto došlo i ke změně názvu (s platností od 1.7.2015, Krajským soudem v Ústí nad Labem byla změna zapsána 10.8.2015).

Od 19.10. 2005 začalo pravidelně fungovat mateřské centrum pro maminky s dětmi a o půl roku později - 21.3. 2006 - bylo pojmenováno a pokřtěno na Mateřské centrum Barborka. K čemu je mateřské centrum dobré? Zde si můžete pustit video s názorem jedné maminky.
Od roku 2006 je KCR členem Rodinného svazu (dříve Asociace center pro rodinu), kde jsou sdružena centra pro rodinu z celé republiky. Tato organizace je navázána na ostatní světové federace, asociace a svazy. Rodinný svaz je členem Mezinárodní federace center pro přípravu na manželství (FICPM) a Federace rodinných svazů při OSN (FAFCE).

Hrdy_clen_Site logo KPmM

Ve stejném roce se mateřské centrum Barborka zapojilo do Sítě mateřských center, resp. Sítě pro rodinu a stalo se držitelem certifikátu Společnost přátelská rodině. Od roku 2007 jsme také zapojeni do koordinační skupiny Rodina, děti a mládež Komunitního plánování města Mostu. Bohužel od ledna 2019 jsou všechny naše aktivity pozastaveny.


domeček
Posláním KCR je posilování rodinných vztahů a podpora rodinných hodnot ve společnosti.

Cílem KCR je podpora rodinného soužití - rodinné soudržnosti, rodinné adaptability, kvality komunikace v rodině a posilování odolnosti rodiny, dále pak podpora sociálního rozvoje společnosti a posílení postavení rodiny ve společnosti a v neposlední řadě zlepšení kvality života. Chceme rovněž hájit zájmy rodin na místní úrovni, poskytovat prostor pro vzájemné setkávání a zprostředkovávat vzdělávací a poradenské aktivity.

KCR se snaží pomáhat při obnově manželského a rodinného života, posiluje rodinu jako dobré zázemí pro její příslušníky, jako dobré klima pro růst a vývoj jedince. Věříme, že rodině je dobré přispět k jejímu zdravému rozvoji, že pomoc či impuls k dobrým vztahům potřebují občas (a v dnešní době spíše často) i normálně fungující rodiny, nejen ty, o nichž jsme si zvykli mluvit jako o problémových nebo rodiny, které se ocitly v krizi.

děti

Co děláme:

- osvětová činnost
- organizace neformálních přátelských setkávání
- přednášky/kurzy pro rodiče, děti i mládež
- cvičení rodičů s dětmi, klub předškoláčků
- jednorázové akce zábavného i naučného charakteru
- rodinný informační servis
- pomoc rodinám v nouzi - služby pro rodinu (péče o dítě/doporovázení apod.)
- vzdělávací aktivity (PC kurzy, motivační programy...)
- zprostředkování pomoci jiných organizací
- rodinná poradna - konzultace prorodinného pracovníka (psychologa) aj. odborníků v obtížných životních situacích

sluníčko

Jak to děláme:

V rámci prevence sociálního vyloučení rodičů s dětmi a podpory rodiny vč. ochrany práv dětí nabízíme přátelské prostředí, kde jsou rodiny vč. dětí vítané. Pro návštěvníky centra je k dispozici vybavená herna, potřebné zázemí (WC, kuchyňka, šatna, recepce), zahrada s atrakcemi pro děti, ev. učebna. Zájemcům o odbornou literaturu (výchova, vztahy, volnočasové aktivity apod.) zapůjčujeme knihy zdarma.

Centrum je otevřeno dopoledne i odpoledne (podle aktuální nabídky programů) a využívají ho většinou maminky na rodičovské dovolené, MC ale mohou navštěvovat i zaměstnaní rodiče, prarodiče, pečovatelky. Účast na programech pomáhá rodičům získávat potřebné informace a zkušenosti, překonat případné pocity sociálního vyloučení, zpestřit celodenní péči o děti,kvalitně strávit společný čas s dítětem v podnětném prostředí, nalézat přátele, seberealizovat se. Vzniká zde přátelská atmosféra osob s podobnými starostmi/radostmi, rodiče jsou otevření sdílení názorů a zkušeností a tím si navzájem pomáhají, mohou využít nabízeného poradenství odborníků, kurzů pro rodiče... Děti zde mají možnost tvořit si a posilovat sociální vazby a komunikaci v kolektivu, připravují se nenásilně na pobyt v MŠ - osamostatňují se, odpoutávají se postupně od matky/rodiče, v případě zájmu se mohou účastnit nabízeného programu, ale především si hrát a čerpat plnohodnotnou péči svých rodičů.

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2007
Výroční zpráva 2008
Výroční zpráva 2009
Výroční zpráva 2010
Výroční zpráva 2011
Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva 2013
Výroční zpráva 2014 - SRS
Výroční zpráva 2015 - SRS
Výroční zpráva 2016 - SRS
Výroční zpráva 2017 - SRS

Média o nás/s námi

Reportáž Most Expres – FB města Mostu - Květen pro veřejnost - 24. 5. 2018
Reportáž Most Expres – FB města Mostu - Závody kočárků - 13. 5. 2018
Reportáž TV Alfa - Den otevřených dveří (Rodina offline, TPR) - 17. 5. 2017
Reportáž Most Expres – FB města Mostu - Závody kočárků - 23. 4. 2017
Reportáž TV Dakr - Závody kočárků - 23. 4. 2017
Reportáž TV Alfa - První pomoc dětem (přednáška) - 7. 12. 2016
NNO se v říjnu opět představí - Mostecké listy - 23. 9. 2016
Firemní dobrovolnictví - Mostecké listy - 23. 9. 2016
Ti, kteří nahlas děkují - Cena Ď - 14. 9. 2016
Reportáž TV Alfa – Mateřské centrum Barborka - 6. 9. 2016
Reportáž TV Most Expres – FB města Mostu – Mostík – 1. 9. 2016
V září začíná pravidelný program MC Barborka – 26. 8. 2016
Neziskové organizace spolupracují... - Mostecké listy.cz – 16. 7. 2016
Magistrát opět uspořádal setkání - Mostecké listy.cz – 16. 5. 2016
Maminky s kočárky společně běhají… – E-mostecko.cz – 15. 5. 2016
Park jako stadion - maminky objevují... - Mostecký deník.cz – 10. 5. 2016
V Mostě a Litvínově můžete v parku potkat... - Mostecký deník.cz – 4. 5. 2016
Reportáž TV Most Expres - FB města Mostu - Závody Kočárků - 13. 4. 2016
Závody kočárků v Mostě - Pigy – 10. 4. 2016
Už mám křeče v noze – Mostecký deník.cz – 10. 4. 2016
V parku Šibeník závodily desítky maminek... - E-mostecko.cz - 10. 4. 2016
Reportáž Mostecký deník - Závody Kočárků 2016 - duben 2016
Reportáž TV Most Expres - Rodina svítí Mostu - listopad 2015
Reportáž TV Alfa - Barborce je 10 let - 2. 11. 2015
Reportáž TV Mostexpres - FB města Mostu - Říjen pro NNO - 19. 10. 2015
Reportáž TV Mostexpres - Barborka oslavila narozeniny - 26. 11. 2014
Reportáž Alfa TV - Barborka slavila výročí - 12. 11. 2014
Reportáž TV Mostexpres - MC Barborka o prázdninách - 21. 7. 2014
Reportáž TV Mostexpres - Ekohrátky - 21. 5. 2014
Reportáž TV Alfa - 9. 4. 2014
Reportáž Alfa TV - Čtení pomáhá - 7. 6. 2013
Reportáž TV Alfa - Týden pro rodinu v MC Barborka - 31. 5. 2013
Reportáž TV Mostexpres - Přednášky v MC Barborka - 24. 4. 2013
Reportáž TV Alfa - MC Barborka se raduje - 19. 3. 2013
Reportáž TV Alfa - MC Barborka (v novém roce) - 30. 1. 2013
Reportáž TV Alfa - MC Barborka slavilo narozeniny - 9. 11. 2012
Reportáž TV Alfa - MC Barborka čeká na dotaci - 1. 6. 2012
Reportáž TV Mostexpres - MC Barborka v Mostě nabízí... - 13. 1. 2012
Reportáž TV Mostexpres - V Mostě rodiče zachraňuje Miniškolka - 25. 2. 2011
Reportáž TV Alfa - Cvičeníčko - 8. 2. 2011
Reportáž Dakr - Motivační kurz - srpen 2007

Agentura pro sociální začleňování zpracovala rozsáhlý materiál "Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách" (vydáno 3/2014), který sdílí i naše zkušenosti (str. 61 - 81 Manuálu Dobré praxe)
Úvodní článek - www.socialni-zaclenovani.cz
Manuál dobré praxe ke stažení (PDF)